Medlemsblad

Medlemsbladet CENTERNYT udkommer kvartalsvis. Centernyt redigeres af Centerrådets formand Kirsten Olsen.
Aflever gerne tekst og fotos til bladet – senest d. 3. december, 3. marts,
3. juni og 3. september.
Pr. e-mail til: centerraadhamlet@live.dk – eller læg det i den røde postkasse ved Værestedets køkken. 

Du kan hente medlemsbladet på Hamlet i Informationen. 
Ansvarshavende redaktør er formand Kirsten Olsen
tlf. 49 28 38 46.
 
Du kan også hente Aktivitetsbladet i trykt udgave, hvis du foretrækker det, i Informationen.