Hvem er vi / Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Adresse

Aktivitetscentret Hamlet
Kronborgvej 1C
3000 Helsingør
tlf. 49283848
 
Åbningstider

Dagcentret er åbent for medlemmer:
Hverdage kl. 9.00 - 15.15. Helligdage lukket.

Transport:

Brugeren står selv for transport til og fra Centret.
Servicebus 840 holder ved Hamlet fra kl. 9.30 sidste bus kl. 15.30

Servicebus 842 holder ved Hamlet kl. 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 og 16.30, hvor den kører til Helsingør station.

Horbækbanens station Grønnehave ligger lige ved Hamlet.
Toget kører begge veje minut tal kl 06 og 36

Medlems kontingent:

Kontingentet er på 106 kr pr. mdr. Alle også frivillige, betaler kontingent.

Pensionister bliver trukket kontingent over pensionen.

Efterlønsmodtagere betaler kontant ved indmeldelse og hver den første i måneden.

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftlig med 1 måneds varsel, til udgangen af en måned. Dit medlemskort skal afleveres til Centret.
 
Medlemsbladet CENTERNYT
CENTERNYT udkommer kvartalsvis.
Du kan hente medlemsbladet på Hamlet i Informationen. Aflever gerne
tekst og fotos til bladet – senest den 10. i lige måneder.
Mail til centernyt@hotmail.com eller læg det i den røde postkasse ved
Værestedet. Ansvarshavende redaktør er formand Kirsten Olsen
tlf. 49 28 38 46.