Aktiviteter / Kontakt personer og aktiviteter

Kontakt personer og aktiviteter

AKTIVITETER PÅ HAMLET

Der er talrige aktiviteter på Hamlet hver eneste uge året rundt.

Ude i venstre side finder du:
  • Aktiviteter beskrevet - i alfabetisk rækkefølge samt kontaktpersoner.
  • Ugeskema med overblik over aktiviteterne.
 
Aktiviteter – med og uden hjælp

A) Nogle af aktiviteterne ledes af en konsulent, hvilket giver mulighed for hjælp til de brugere, der har behov herfor.

B) De med * mærkede aktiviteter er selvstyrende aktiviteter, hvor holdet klarer sig selv. Her er der altså ingen konsulenthjælp – man hjælper hinanden. Holdet har et medlem som kontaktperson.
Såfremt holdet ønsker en instruktør, må deltagerne selv betale udgiften hertil. Dog kan I træffe aftale med aktivitetsudvalget om at søge Centerrådet om støtte hertil.

Sådan tilmelder du dig til en aktivitet
Når du ønsker at deltage i én eller flere af aktiviteterne, så henvend dig til den kontaktperson, der står opført ved den pågældende aktivitet i beskrivelserne på de sidste sider her i programmet.
Aktivitetens kontaktperson kan oplyse dig, om der er plads i aktiviteten. Hvis der ikke er, kan du blive noteret på venteliste i Informationen, hvis du er medlem.