Hvem er vi / Centerrådet

Centerrådet

 Centerrådet og udvalgene på Hamlet
Aktivtetscentret Hamlet er brugerstyrret og ledet af et centerråd. Dagligdagen klares af forskellige udvalg og mange frivillige,
 
Alle Hamlets medlemmer har mulighed for at gøre deres indflydelse gældende, ved at henvende sig til disse udvalg, og fremkomme med gode ideer eller give en frivillig hånd med.
Centerrådet vælges for 2 år af gangen af Hamlets bruger.
 
Centerrådet
 
 
E-mail; centerraadhamlet@live.dk
Centerrådets formand; Kirsten Olsen
Træffes mandag-fredag fra kl. 10-14 på tlf. 25313838
Næstformand: Bodil Iversen tlf. 25313848
 
Centerrådet valgt i februar 2015:

Bagerst fra venstre: Kamma Hemmingsen, Henriette Bach, Ina Jensen og Ulla Petersen.
Forrest fra venstre, næsformand Bodil Iversen, formand Kirsten Olsen og Kirsten Simonsen.